Možnosti financování rekonstrukce rodinného domu

Úvod Blog Možnosti financování rekonstrukce rodinného domu

Rekonstrukce rodinného domu je velký projekt, který si vyžaduje dostatek finančních prostředků. Pokud nemáte dostatek vlastních úspor, můžete využít některé z možností financování, které nabízí trh. V tomto článku vám představíme některé z nich a poradíme vám, na co si dát pozor.

Hypotéka

Hypotéka je nejčastější způsob financování rekonstrukce rodinného domu. Jedná se o dlouhodobý úvěr, který je zajištěn nemovitostí. Hypotéku můžete získat od banky nebo nebankovní společnosti. Výhodou hypotéky je nízký úrok a možnost rozložit splátky na dlouhou dobu. Nevýhodou je nutnost splňovat přísné podmínky pro schválení úvěru a platit poplatky spojené s hypotékou.

Pokud chcete získat hypotéku na rekonstrukci rodinného domu, musíte prokázat svou bonitu a schopnost splácet úvěr. To znamená mít dostatečný příjem, stabilní zaměstnání a čistý registr dlužníků. Dále musíte mít k dispozici odhad ceny nemovitosti po rekonstrukci a rozpočet rekonstrukce. Banka nebo nebankovní společnost vám pak posoudí váš žádost a rozhodne o výši úvěru, úroku a splátkách

Hypotéku na rekonstrukci rodinného domu můžete využít i jako součást refinancování vaší stávající hypotéky. To znamená, že si vezmete novou hypotéku s lepšími podmínkami a splatíte s ní starou hypotéku. Zbylou částku pak můžete použít na rekonstrukci. Tímto způsobem můžete ušetřit na úrocích a poplatcích.

Dotace

Dotace jsou finanční příspěvky od státu nebo Evropské unie, které slouží k podpoře určitých aktivit nebo cílů. Dotace jsou nevratné, což znamená, že je nemusíte splácet. Na druhou stranu jsou vázané na dodržování určitých podmínek a pravidel.

Jak získat dotaci na rekonstrukci?

Pokud chcete získat dotaci na rekonstrukci rodinného domu, musíte splňovat kritéria daného programu dotací. Obvykle se jedná o to, že vaše rekonstrukce musí přispět k zlepšení energetické náročnosti domu, snížení emisí skleníkových plynů nebo zvýšení kvality bydlení. Dále musíte dodržet termíny pro podání žádosti, realizaci projektu a dokladování nákladů.

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je program, který podporuje energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech a bytových domech. Pokud plánujete rekonstrukci domu, můžete využít této příležitosti a získat dotaci na zateplení, výměnu oken, instalaci solárních panelů nebo tepelného čerpadla. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Aktuální dotace v České republice jsou rozděleny do tří skupin podle typu budovy a způsobu financování. První skupina je určena pro rodinné domy a byty v nich, které jsou financovány z prostředků Evropské unie. Druhá skupina je pro bytové domy a byty v nich, které jsou financovány z národních zdrojů. Třetí skupina je pro rodinné domy a byty v nich, které jsou financovány kombinovaně z obou zdrojů.

Pro rodinné domy a byty v nich, které jsou financovány z prostředků EU, je k dispozici program Nová zelená úsporám II. Tento program nabízí dotace na opatření jako:

  • Zateplení obvodových stěn, střechy nebo podlahy
  • Výměna oken nebo dveří
  • Instalace solárních panelů na ohřev teplé vody nebo podporu vytápění
  • Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda nebo vzduch-vzduch
  • Instalace rekuperace tepla z odpadního vzduchu
  • Instalace regulace topení nebo chlazení
  • Instalace inteligentního měření spotřeby energie
  • Instalace stínící techniky

Dotační kalkulačka

Dotace se pohybují od 20 % do 50 % nákladů na opatření podle typu budovy a energetické náročnosti. Maximální výše dotace je 300 000 Kč pro rodinný dům a 100 000 Kč pro byt. Žádost o dotaci je možné podat online na webu programu Nová zelená úsporám II. Na webu novazelenausporam.cz můžete vyzkoušet Dotační kalkulačku, která spočítá orientační výši dotace z průměrné výše finanční podpory již podaných žádostí.